Komu se nelení, tomu se zelení

Vážení občané,

s radostí oznamujeme, že jsme úspěšně získali další grant, tentokrát od nadace Open Society Fund v programu Active Citizen Fund, Občanská participace. Získali jsme 2 299 EUR. Díky tomuto grantu si u nás v obci vyzkoušíme komunitní plánování a všichni budeme mít možnost podílet se na rozhodování o věcech veřejných. Tématem bude plánování výsadby a obnovy zeleně v celém katastru naší obce. Na pomoc si přizveme odborníka na plánování výsadby zeleně a odborníka na vedení veřejných diskuzí. Na základě našeho společného návrhu pak požádáme o grant na zakoupení sazenic stromů a keřů. Z výsledků našeho plánování pak budeme moci těžit nejen my, ale i budoucí generace. Více informací najdete v záložce Active Citizen Fund.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizen Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.   

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.