O nás

Co je to občanský spolek ProRadotín, z. s.?

ProRadotín, zapsaný spolek (zkratka z. s.) je právnická osoba registrovaná v rejstříku Krajského soudu Ostrava, pobočka Olomouc. Má jasné stanovy a rozhodovací procesy se dějí na členských schůzích. Máme webové stránky, vlastní email, youtube kanál a také transparentní bankovní účet.

Proč jsme se ho rozhodli založit?

Sdružení občanů s právní subjektivitou má mnohem větší možnosti, jak dosáhnout svých cílů, kterými jsou:

a) posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

b) sdružování občanů a zlepšování jejich informovanosti

c) péče o veřejný prostor, ekologii a ochrana životního prostředí obce

d) komunikace se starosty okolních obcí za účelem sjednocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje tvořené jejich správními územími

e) společenský, kulturní a sportovní rozvoj obce